Sigfrid
Lundberg´s
Stuff

The Library

Sigfrid Lundberg's Stuff

2011-09-16: Costs and benefits of standards
The Library communities have been more prone to accept and create standards than most other communities. Here I try to list costs and benifits for this.
Metadata, Metadata processing, The Library, 2011

2011-01-12: I have smoked a cigarr together with The Book Thief
This is the story about the one and only book thief I've met
The Library, Stories, 2011

2010-04-06: A Safari among Subscription Libraries
I have been a subscriber to O'Reilly's Safari services for quite some years now. Recently I upgraded the subscription such that I get access to the entire stock without limitations.
The Library, 2010

2009-09-20: Att tjäna den demokratiska kulturnationens minne
Jag har arbetat med att programmera digitala bibliotek i ungefär 15 år. När jag läser debatten om biblioteket i Sydsvenskan känner jag att jag borde säga något. Jag vet inte i vilken utsträckning mitt perspektiv kommer att kännas relevant för alla de som känner sig kallade att yttra sig, men jag har en hel del erfarenheter som nog de flesta andra saknar.
The Library, Internet, 2009

2009-08-03: What does Free mean for The Library
Blogging is out, and the new trend is to tweet in Twitters. Syndication is out as well, since Google steals your content and you cannot make money on journalism. How can we survive when all media are free?
Media, The Library, Internet, 2009

2006: Konkurrerar Google framgångsrikt med biblioteken?
En diskussion om Bibliotekets förhållande till sökmaskinen Google
The Library, Digital libraries, Internet, 2006

2007: Usage of digital resources with respect to method of publishing
I compared the usage of Digital material in relation to whether the material was hidden away in the the library opac or published on our web site. The result was as expected a disappointment for those who regard the Library catalogue as an important vehicle for dissemination of digital material
The Library, Library catalogues, Digital libraries, Internet, Structural web design, 2007

2004: Vilken arkitektur ger ett nav i ett nätverk? Om KB-utredningen
En recension av KB-utredningen, SOU 2003:129
The Library, Reviews, 2004

2004: Vad händer med biblioteket när dess samlingar finns överallt och ingen särskild stans?
Biblioteken existerar för att det finns användare som är beredda att betala för deras tjänster. Visserligen betalar man i regel via skattesedeln och inte med sitt betalkortet, men principen är densamma. Under vilka förutsättningar är användarna, eller deras valda representanter, redo att betala för bibliotekens tjänster? Går det att finansiera lokalt bibliotek när biblioteksresurserna finns överallt och ingen särskild stans? Vilken kommun eller vilket universitet kan finansiera ett bibliotek som bara har en katalog, men inga samlingar? Och när allt kommer omkring, vem vill ha samlingar och varför? De är ju dyra och tar plats.
The Library, Digital libraries, Internet, 2004

Home

Subscribe to Stuff from Sigfrid LundbergSubscribe to more Stuff

stuff by category || year

NB

My name is Sigfrid Lundberg. The stuff I publish here may, or may not, be of interest for anyone else.

On this site there is material on photography, music, literature and other stuff I enjoy in life. However, most of it is related to my profession as an Internet programmer and software developer within the area of digital libraries. I have been that at the Royal Danish Library, Copenhagen (Denmark) and, before that, Lund university library (Sweden).

The content here does not reflect the views of my employers. They are now all past employers, since I retired 1 May 2023.