Sigfrid
Lundberg´s
Stuff

Archival description

Sigfrid Lundberg's Stuff

2005: Ediffah
En superkort presentation om Ediffah, hållen vid Ediffahprojektets avslutning på Kungl. Biblioteket i Stockholm den 28 oktober 2005
Metadata, Archival description, 2005

2004: Ediffah – En digital infrastruktur för forskningsbibliotekens arkiv- och handskriftssamlingar
Projektet syftar till att göra det möjligt att att skapa skapa allmänt tillgängliga kataloger och arkivbeskrivningar över bibliotekens handskriftssamlingar och personarkiv. Systemet skall vara enkelt, och innehålla ett arbetsflöde sådant att posterna som genereras också med automatik kan återfinnas i Nationella arkivdatabasen NAD, vårt gemensamma bibliotekssystem LIBRIS, såväl som i lokala databaser.
Archival description, Metadata, XML processing, 2004

Home

Subscribe to Stuff from Sigfrid LundbergSubscribe to more Stuff

stuff by category || year

NB

My name is Sigfrid Lundberg. The stuff I publish here may, or may not, be of interest for anyone else.

On this site there is material on photography, music, literature and other stuff I enjoy in life. However, most of it is related to my profession as an Internet programmer and software developer within the area of digital libraries. I have been that at the Royal Danish Library, Copenhagen (Denmark) and, before that, Lund university library (Sweden).

The content here does not reflect the views of my employers. They are now all past employers, since I retired 1 May 2023.