Sigfrid
Lundberg´s
Stuff

Reviews

Sigfrid Lundberg's Stuff

2010-05-05: A phone for elderly hackers?
The young and smart people people have smart phones. But what phone should an old hacker choose. My answer is Nokia N900. The only snag is that this gadget isn't really a phone.
Hardware, Reviews, 2010

2004: Vilken arkitektur ger ett nav i ett nätverk? Om KB-utredningen
En recension av KB-utredningen, SOU 2003:129
The Library, Reviews, 2004

2003: Teknisk samverkan mellan svenska ämnesportaler - Test och utvärdering av portalprogramvaran TKL
En utvärdering av digital library produkten Keystone DLS (TKL)
Digital collections, Metadata, Reviews, XML processing, 2003

1997: Kulturnät Sverige
En recension av IT i kulturens tjänst, SOU 1997:14 som i mina ögon vid den tidpunkten var en fullständigt överflödig utredning. Här fanns alla möjligheter att börja arbeta för en konvergens när det gäller beskrivningsstandard och protokoll för informationsretrieval mellan olika grenar av kultursektorn. En tjock bok som ledde fram till en numera nerlagd ämnesportal.
Digital collections, Reviews, 1997

Home

Subscribe to Stuff from Sigfrid LundbergSubscribe to more Stuff

stuff by category || year

NB

My name is Sigfrid Lundberg. The stuff I publish here may, or may not, be of interest for anyone else.

On this site there is material on photography, music, literature and other stuff I enjoy in life. However, most of it is related to my profession as an Internet programmer and software developer within the area of digital libraries. I have been that at the Royal Danish Library, Copenhagen (Denmark) and, before that, Lund university library (Sweden).

The content here does not reflect the views of my employers. They are now all past employers, since I retired 1 May 2023.