Sigfrid
Lundberg´s
Stuff

2003

Sigfrid Lundberg's Stuff

Implementering av OAI-PMH i ett bibliotekssystem -- Några ord på vägen
Syftet med denna text är att ge lite kött på benen om vad OAI-PMH är, vad det kan användas till och hur det skulle kunna integreras i ett bibliotekssystem. Det är inte en ersättning för andra dokument utan skall ses som några ord på vägen för organisationer som planerar att eller är i färd med att implementera OAI-PMH. Texten skrevs på uppdrag av https://www.axiell.com/se/
Harvesting, Metadata, Library catalogues, 2003

Pesistent länkning och digitala bibliotek
Åtskillig uppmärksamhet har nyligen riktats mot problemen förknippade med att uppnå en stabilare webb. Det konstateras, helt korrekt, att mängder med dokument bara försvinner från sina ursprungliga platser. Vad skall man då göra åt saken? Vad är det för grundläggande designproblem som gör att organisationer vilka underhåller länksamlingar av olika slag tvingas bära en allt tyngre börda?
Digital libraries, Metadata, 2003

Teknisk samverkan mellan svenska ämnesportaler - Test och utvärdering av portalprogramvaran TKL
En utvärdering av digital library produkten Keystone DLS (TKL)
Digital collections, Metadata, Reviews, XML processing, 2003

Vad är ett PEK?
Här rapporterar jag en konvergent språklig utveckling mellan forskare och internerna på Långholmen. I båda kategorierna används ordet "pek" för att beskriva en kommunikation, bland akademiker var det på 1980-talet slang för "uppsats" och på Långholmen var det en text som skickades med linbana längs med fängelsemurarna.
Music, language & literature, 2003

Home

Subscribe to Stuff from Sigfrid LundbergSubscribe to more Stuff

stuff by category || year

NB

My name is Sigfrid Lundberg. The stuff I publish here may, or may not, be of interest for anyone else.

On this site there is material on photography, music, literature and other stuff I enjoy in life. However, most of it is related to my profession as an Internet programmer and software developer within the area of digital libraries. I have been that at the Royal Danish Library, Copenhagen (Denmark) and, before that, Lund university library (Sweden).

The content here does not reflect the views of my employers. They are now all past employers, since I retired 1 May 2023.