Sigfrid
Lundberg´s
Stuff

Digital libraries

Sigfrid Lundberg's Stuff

2006: Konkurrerar Google framgångsrikt med biblioteken?
En diskussion om Bibliotekets förhållande till sökmaskinen Google
The Library, Digital libraries, Internet, 2006

2007: Usage of digital resources with respect to method of publishing
I compared the usage of Digital material in relation to whether the material was hidden away in the the library opac or published on our web site. The result was as expected a disappointment for those who regard the Library catalogue as an important vehicle for dissemination of digital material
The Library, Library catalogues, Digital libraries, Internet, Structural web design, 2007

2005: Digitala biblioteket
En föreläsning om Internets historia, Det Digitala Biblioteket och Bibliotekets historia.
Digital libraries, Internet, 2005

2004: Vad en bra samling av digital text bör kunna
En diskussion av vilka funktioner ett bra textarkiv bör, och vad digitalisering bör innebära.
Digital libraries, Metadata, Digital collections, 2004

2004: Vad händer med biblioteket när dess samlingar finns överallt och ingen särskild stans?
Biblioteken existerar för att det finns användare som är beredda att betala för deras tjänster. Visserligen betalar man i regel via skattesedeln och inte med sitt betalkortet, men principen är densamma. Under vilka förutsättningar är användarna, eller deras valda representanter, redo att betala för bibliotekens tjänster? Går det att finansiera lokalt bibliotek när biblioteksresurserna finns överallt och ingen särskild stans? Vilken kommun eller vilket universitet kan finansiera ett bibliotek som bara har en katalog, men inga samlingar? Och när allt kommer omkring, vem vill ha samlingar och varför? De är ju dyra och tar plats.
The Library, Digital libraries, Internet, 2004

2003: Pesistent länkning och digitala bibliotek
Åtskillig uppmärksamhet har nyligen riktats mot problemen förknippade med att uppnå en stabilare webb. Det konstateras, helt korrekt, att mängder med dokument bara försvinner från sina ursprungliga platser. Vad skall man då göra åt saken? Vad är det för grundläggande designproblem som gör att organisationer vilka underhåller länksamlingar av olika slag tvingas bära en allt tyngre börda?
Digital libraries, Metadata, 2003

Home

Subscribe to Stuff from Sigfrid LundbergSubscribe to more Stuff

stuff by category || year

NB

My name is Sigfrid Lundberg. The stuff I publish here may, or may not, be of interest for anyone else.

On this site there is material on photography, music, literature and other stuff I enjoy in life. However, most of it is related to my profession as an Internet programmer and software developer within the area of digital libraries. I have been that at the Royal Danish Library, Copenhagen (Denmark) and, before that, Lund university library (Sweden).

The content here does not reflect the views of my employers. They are now all past employers, since I retired 1 May 2023.