Sigfrid
Lundberg´s
Stuff

2002

Sigfrid Lundberg's Stuff

Förslag till policy för digitaliseringsprojekt inom Lunds Universitets Bibliotek
Digital arkivering är att bereda serverplats för information om oss, vår tid och vår historia för våra barn och deras efterkommande. Detta dokument beskriver förutsättningarna för digitalisering, lagring och arkivering samt elektronisk publicering av olika samlingar inom Lunds universitet och dess bibliotek. Särskild vikt läggs vid att utveckla en nansieringsmodell för lagring, tillgängliggörande och bevarande.
Digitization, Digital collections, 2002

Lecture notes: S:t Laurentius Digital Manuscript Library
In this lecture, I discussed the experiences gained by the development of a specific service, which, using a collection of detailed XML descriptions, provides its users access to a collection of digitized medieval manuscripts. Secondly, I discussed the database used from the point of view of both retrieval of the intellectual content (the texts) of these manuscripts and of the retrieval of the manuscripts as unique entities. Finally, I turned to the possibilities for searching a collection of complex XML documents using a full text retrieval engine used together with the Z39.50 information retrieval protocol.
XML processing, Metadata, Digital humanities, Digitization, 2002

S:t Laurentius Digital Manuscript Library: An excursion along the border between resource discovery and resource description
This note has three aims. First it discusses the experiences gained by the development of a specific service, which, using a collection of detailed XML descriptions, provides its users access to a collection of digitized medieval manuscripts. Secondly, it discusses the database used from the point of view of both retrieval of the intellectual content (the texts) of these manuscripts and of the retrieval of the manuscripts as unique entities. Finally, it explores the possibilities for searching a collection of complex XML documents using a full text retrieval engine used together with the Z39.50 information retrieval protocol.
XML processing, Text encoding, Metadata, Digital humanities, Digitization, 2002

The Metadata model in Scripta Academica Lundensis
This document specifies the metadata once used in the Lund university dissertation database.
Digital collections, XML processing, Metadata, 2002

XML -- en mjuk start för biblioteksfolk Mitt ständigt ofärdiga undervisningsmaterial (...och en del annat)
Denna text syftar till att ge en överblick över vissa områden av det digitala biblioteksområdet vilka är stadda i snabb utveckling. En utveckling som i hög grad katalyseras av utvecklingen av olika tillämpningar av eXtensible Markup Language, XML, som i år fyller fem år. Utöver användningen av XML inom det digitala biblioteksväsendet ges en överblick över modernt tänkande när det gäller metadata, hur XML kan tänkas påverka hur vi tar del av, och hanterar elektroniska texter både i form av digitalt bevarande och publicering av t ex forskningsrapporter.
XML processing, Text encoding, Metadata, 2002

Home

Subscribe to Stuff from Sigfrid LundbergSubscribe to more Stuff

stuff by category || year

NB

My name is Sigfrid Lundberg. The stuff I publish here may, or may not, be of interest for anyone else.

On this site there is material on photography, music, literature and other stuff I enjoy in life. However, most of it is related to my profession as an Internet programmer and software developer within the area of digital libraries. I have been that at the Royal Danish Library, Copenhagen (Denmark) and, before that, Lund university library (Sweden).

The content here does not reflect the views of my employers. They are now all past employers, since I retired 1 May 2023.