Sigfrid
Lundberg´s
Stuff

Digital collections

Sigfrid Lundberg's Stuff

2010-05-23: Readings on digital objects: An annotated URIography
I have a long list of articles to read on digital objects, how to model them etc. This page is for keeping track of my progress
Digital collections, Digital objects, 2010

2002: The Metadata model in Scripta Academica Lundensis
This document specifies the metadata once used in the Lund university dissertation database.
Digital collections, XML processing, Metadata, 2002

2002: Förslag till policy för digitaliseringsprojekt inom Lunds Universitets Bibliotek
Digital arkivering är att bereda serverplats för information om oss, vår tid och vår historia för våra barn och deras efterkommande. Detta dokument beskriver förutsättningarna för digitalisering, lagring och arkivering samt elektronisk publicering av olika samlingar inom Lunds universitet och dess bibliotek. Särskild vikt läggs vid att utveckla en nansieringsmodell för lagring, tillgängliggörande och bevarande.
Digitization, Digital collections, 2002

2005: Digital preservation and digitization at Lund University (and elsewhere in Sweden)
Notes to presentation held in Lund 7 June 2005. The audience was a group of people from China
Digital preservation, Digitization, Digital collections, 2005

2004: Vad en bra samling av digital text bör kunna
En diskussion av vilka funktioner ett bra textarkiv bör, och vad digitalisering bör innebära.
Digital libraries, Metadata, Digital collections, 2004

2003: Teknisk samverkan mellan svenska ämnesportaler - Test och utvärdering av portalprogramvaran TKL
En utvärdering av digital library produkten Keystone DLS (TKL)
Digital collections, Metadata, Reviews, XML processing, 2003

1997: Kulturnät Sverige
En recension av IT i kulturens tjänst, SOU 1997:14 som i mina ögon vid den tidpunkten var en fullständigt överflödig utredning. Här fanns alla möjligheter att börja arbeta för en konvergens när det gäller beskrivningsstandard och protokoll för informationsretrieval mellan olika grenar av kultursektorn. En tjock bok som ledde fram till en numera nerlagd ämnesportal.
Digital collections, Reviews, 1997

Home

Subscribe to Stuff from Sigfrid LundbergSubscribe to more Stuff

stuff by category || year

NB

My name is Sigfrid Lundberg. The stuff I publish here may, or may not, be of interest for anyone else.

On this site there is material on photography, music, literature and other stuff I enjoy in life. However, most of it is related to my profession as an Internet programmer and software developer within the area of digital libraries. I have been that at the Royal Danish Library, Copenhagen (Denmark) and, before that, Lund university library (Sweden).

The content here does not reflect the views of my employers. They are now all past employers, since I retired 1 May 2023.