Persistent länkning och digitala bibliotek

Sigfrid Lundberg

Revision:$Revision$, Date:$Date$, Editor:$Author$

Åtskillig uppmärksamhet har nyligen riktats mot problemen förknippade med att uppnå en stabilare webb. Det konstateras, helt korrekt, att mängder med dokument bara försvinner från sina ursprungliga platser. Vad skall man då göra åt saken? Vad är det för grundläggande designproblem som gör att organisationer vilka underhåller länksamlingar av olika slag tvingas bära en allt tyngre börda?

Table of contents

Introduktion

Under det senaste året har jag noterat ett ökat intresse för persistent länkning. Det är bra, på ett sätt. För det är viktiga problem. Emellertid finns det en övertro på Universal Resource Names (URNar) kan åstadkomma. Den idén kan synas bra, men i själva verket är den dunkelt tänkt, och det har inte blivit mycket av den.

Universal Resource Names

Standardiseringsläget för Universal Resource Names (URN) är föga uppmuntrande:

Uppenbara problem

Eventuella rikt linjer för persistent länkning när det gäller svensk e-publicering, arkivering och digitalt bevarande måste beakta en rad uppenbara problem

En felsyn

Problemet med att webben förefaller vara flyktig, att resurser försvinner, osv, är inte att URLar är dålig ingenjörskonst. Det finns inget som säger att URNar är stabilare. Stabilitet är en underhållsstrategi, inte någon egenskap hos de teknologier som till dags dato byggt upp webben. Eller som Tim Berners-Lee utrycker saken URIs don't change: people change them.16

Varje sätt att namnge nätburna resurser ställer krav på mänskligt underhåll. När ett dokument tillordnas en URN, måste denna information måste samlas och laddas i en central databas tillsammans med information om vilken URL den hör samman. Varje steg ger mer underhåll. Och varje steg som kräver underhåll ökar risken för att något fallerar.

Finns det lindring?

Notes

1 . Official Internet Protocol Standards

2 R.Daniel . A Trivial Convention for using HTTP in URN Resolution

3 T.Berners-Lee , R.Fielding , U.C.Irvine and L.Masinter . Uniform Resource Identifiers (URI): Generic Synta

4 T.Berners-Lee , R.Fielding and L.Masinter . Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax (work in progress)

5 URI/URL/URN contemporary view

6 R.Daniel . A Trivial Convention for using HTTP in URN Resolution

7 KeithShafer , StuartWeibel , ErikJul and JonFausey . Introduction to Persistent Uniform Resource Locators

8 T.Berners-Lee . Persistence Policy

9 MakxDekkers . DCMI Publication Policy

10 . Project Policy on Persistence of the Registry

11 MakxDekkers . DCMI Publication Policy

12 . Journal archiving

13 . XML Inclusions (XInclude) Version 1.0 (W3C Working Draft)

15 . XPointer Framework

16 T.Berners-Lee . Cool URIs don't change