Sigfrid
Lundberg´s
Stuff

The Times They Are a-Changin'

Sigfrid Lundberg's Stuff 2015-05-22

Bookmark and Share

L1006450_v1
L1006450_v1 by Sigfrid Lundberg, on Flickr

Karl Ove Knausgård går till rasande attack på Cyklopernas Land och Ebba Witt-Brattström har inte tid att hyckla mer.

Ingen av de två tillhör de författare som jag brukar läsa. Jag har inte läst något i boklängd av någon av dem. Kommer sannolikt inte göra det heller. En reflektion:

Ebba är nästan femton år äldre än Karl. Karl skulle kunna vara sladdbarn i Ebbas familj, och kanske teoretiskt en av hennes söner. Jag är bara några år yngre än Ebba, och har upplevt en del av det som hon talar om, menar jag. För allt det hon talar om handlar faktiskt inte om gender eller manligt-kvinnligt eller manlig homo-socialitet. Utan faktiskt om ålder.

Kvinnliga genier haussas lyser upp och slocknar, blir stjärnor utan stjärnbilder. Det är därför jag kämpar för kulturkvinnan. Hela hennes kulturella bagage. Du måste ha hela stjärnbilden, säger Ebba Witt-Brattström.

Om du varit en stjärna, eller faktiskt fortfarande är en, så bör du veta vid ungefär sextio års ålder om din genialitet kommer att markeras av en stjärnbild eller ej. Även en supernova brinner ut och blir till en vit dvärg eller ett svart hål. Jag tvivlar inte ögonblick på att många fler kvinnor än män inte får en egen konstellation i patriarkatets homosociala zodiak, vars kärna ofta utgörs av the old-boys network.

Om man är en loser, så är man det, oavsett kön, och många winners får ingen plats i zodiaken, och det gäller även män. När man nått åldern kring de sextio inser man att de professurer man inte fått, lär man inte få heller. Det gäller sannolikt även de stolar man inte fått i akademier och lärda samfund.

Samtidigt kan man säga de sanningar man inte tordes tidigare. Det förefaller vara just det Ebba håller på med, och hon förtjänar all respekt för det även om alla sanningarna kanske inte upplevs som sådana av alla andra.

Home

Subscribe to Stuff from Sigfrid LundbergSubscribe to my stuff

stuff by category || year

NB

My name is Sigfrid Lundberg. The stuff I publish here may, or may not, be of interest for anyone else.

On this site there is material on photography, music, literature and other stuff I enjoy in life. However, most of it is related to my profession as an Internet programmer and software developer within the area of digital libraries. I have been that at the Royal Danish Library, Copenhagen (Denmark) and, before that, Lund university library (Sweden).

The content here does not reflect the views of my employers. They are now all past employers, since I retired 1 May 2023.

Creative Commons License
This entry (The Times They Are a-Changin') within Sigfrid Lundberg's Stuff, by Sigfrid Lundberg is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.