Sigfrid
Lundberg´s
Stuff

Varför blir det såhär?

Sigfrid Lundberg's Stuff 2015-03-22

Bookmark and Share

L1012392
L1012392 by Sigfrid Lundberg, on Flickr

Fyra böcker som beskriver tidsandan. Naomi Klein skrev två av dem: The Shock Doctrine and This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate. Richard G. Wilkinson skrev The spirit level och Thomas Piketty Capital in the Twenty-First Century.

Hörde på nyheterna idag att USA nu är nästan självförsörjande på energi, och att det begåtts två nya mord i Biskopsgården.

Vad har dessa två nyheter att göra med varandra? Ytligt sett ingenting, men där finns en underström: Vi har problem. Det är uppenbart att utvecklingen i världen leder mot ökande klasskillnader och en långsiktig förändring av världens klimat.

Det har varit uppenbart ganska länge att reserverna av olja och gas inte varit ändlös. Faktum är att prognosen har bara gett oss decennier av fortsatt rovdrift, men nu ändras tidsperspektiven. Den nya oljerushen baserad på utvinning ur oljesand har framställts som att vi kan fortsätta det fossila samhället i sekler framöver. Det stämmer så till vida att vi kan producera växthusgaser under flera hundra år framöver.

Nyheten implicerar: Business as usual.


L1011360_v1
L1011360_v1 by Sigfrid Lundberg, on Flickr

Nästan all marknadsföring syftar till att göra oss till individer, inte till solidariska medlemmar av något något kollektiv.

Under den senaste månaden har Örebro kommun vållat stor debatt genom att införa en köpfri månad under ledning av Krist- och Socialdemokrater därstädes. Läs till exempel Jon Weman på Aftonbladet som också citerar Brave New World (1932) av Aldous Huxley, Kapitel 3

Ending is better than mending. The more stitches, the less riches.

Och vad har nu detta med morden i Biskopsgården att göra? Tja. Gängstriderna har med konkurrens mellan olika (visserligen kriminella) affärsverksamheter att göra. I en tid när alla uppmuntras till att bli entreprenörer, när rikedom är framgångsmätaren, varför skall vi då inte förvänta oss ökad konkurrens bland gängen?

Nästan all marknadsföring syftar till att göra oss till individer, inte till solidariska medlemmar av något något kollektiv. Minns Because You're Worth it.

Home

Subscribe to Stuff from Sigfrid LundbergSubscribe to my stuff

stuff by category || year

NB

My name is Sigfrid Lundberg. The stuff I publish here may, or may not, be of interest for anyone else.

On this site there is material on photography, music, literature and other stuff I enjoy in life. However, most of it is related to my profession as an Internet programmer and software developer within the area of digital libraries. I have been that at the Royal Danish Library, Copenhagen (Denmark) and, before that, Lund university library (Sweden).

The content here does not reflect the views of my employers. They are now all past employers, since I retired 1 May 2023.

Creative Commons License
This entry (Varför blir det såhär?) within Sigfrid Lundberg's Stuff, by Sigfrid Lundberg is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.