Sigfrid
Lundberg´s
Stuff

I Rock & hatt

Sigfrid Lundberg's Stuff 2014-10-27

Bookmark and Share

Modet utvecklas inte
Modet utvecklas inte

När jag ville ha jeans, långt hår och i övrigt se ut som en medlem av The Beatles, då såg min far ut nästan precis så här.

När jag ville ha jeans, långt hår och i övrigt se ut som en medlem av The Beatles, då hade min far knälång rock och en liten sportig filthatt i tweed.

När jag var sjutton var jag på många sätt full av tillförsikt. Vi var medvetna om vad som var fel. Det var många miljöproblem, sur nederbörd, DDT, PCB och kvicksilverbetat utsäde. Det var krig i Vietnam och svält i Biafra, men vi var medvetna och visste vad som behövde göras. Efter en socialistisk omdaning av samhället skulle allt bli mycket bättre. Det var var inte många som fortfarande trodde på det 1980, och när så Sovjetunionen föll tio år senare var antalet sörjande försumbart.

Sedan kom en generation unga smarta människor som anammade en ny radikalism baserad på individuell frihet. De var precis lika övertygade om att det skulle leda till en bättre värld, som vi var tjugo år tidigare att den internationella solidariteten skulle göra jobbet. Varje aktör på marknaden skulle dra sitt strå till stacken. Genom att var och en fattar kloka beslut och väl utnyttjar sin valfrihet, kommer också samhället som helhet blir bättre.

The Times They Are a-Changin'
The Times They Are a-Changin'

The Times They Are a-Changin'

Avregleringarna och valfriheten löste inte heller problemen vi upplevde 1970. Tron att en fri marknad med hjälp av Den Osynliga Handen leder allting rätt är ungefär lika naiv som att allt blir bättre efter revolutionen. Ytterst är problemet att det aldrig har funnits någon fri marknad utanför Adam Smiths idévärld och de klassiska nationekonomernas matematiska modeller. Marknadsliberalismen är precis som historiematerialismen en historicism.

Blodpropp och diskbråck

Jag mötte Sven idag när jag väntade på bussen. Han haltade och såg ut att inte må så bra. En blodprop i ena benet, och disbråck. Sven blir säkert helt återställd, men ändå. Han är inte mycket äldre än jag, och har flera år kvar till pension. Varje gång man hör en sådan historia blir man påmind om vart man är på väg.

En kliché ur schlagerhistorien:

När vi, böjda av år,
mot det okända går
följa kommande släkten väl i våra spår.

Vi tar fart, och riktar in vår utveckling mot ökande tillväxt och global klimatförändring.

Home

Subscribe to Stuff from Sigfrid LundbergSubscribe to my stuff

stuff by category || year

NB

My name is Sigfrid Lundberg. The stuff I publish here may, or may not, be of interest for anyone else.

On this site there is material on photography, music, literature and other stuff I enjoy in life. However, most of it is related to my profession as an Internet programmer and software developer within the area of digital libraries. I have been that at the Royal Danish Library, Copenhagen (Denmark) and, before that, Lund university library (Sweden).

The content here does not reflect the views of my employers. They are now all past employers, since I retired 1 May 2023.

Creative Commons License
This entry (I Rock & hatt) within Sigfrid Lundberg's Stuff, by Sigfrid Lundberg is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.