Sigfrid
Lundberg´s
Stuff

Sigfrid intervjuad av Kristina

Sigfrid Lundberg's Stuff 2012-02-02

Bookmark and Share

Min goda Flickrkontakt Kristina Alexandersson har publicerat en intervju med mig Creative Commons är mitt sätt att göra mitt tidsfördriv lite nyttigt.

Kristina uttrycker sig så översvallande att jag rodnar upp till öronen. Ni skall veta hon är en utomordentligt skicklig fotograf själv. Titta in på hennes fotoström. Man kan uttrycka väldigt många tankar med hjälp av stilleben.

Home

Subscribe to Stuff from Sigfrid LundbergSubscribe to my stuff

stuff by category || year

NB

My name is Sigfrid Lundberg. The stuff I publish here may, or may not, be of interest for anyone else.

On this site there is material on photography, music, literature and other stuff I enjoy in life. However, most of it is related to my profession as an Internet programmer and software developer within the area of digital libraries. I have been that at the Royal Danish Library, Copenhagen (Denmark) and, before that, Lund university library (Sweden).

The content here does not reflect the views of my employers. They are now all past employers, since I retired 1 May 2023.

Creative Commons License
This entry (Sigfrid intervjuad av Kristina) within Sigfrid Lundberg's Stuff, by Sigfrid Lundberg is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.