Sigfrid
Lundberg´s
Stuff

Podcast: Mor minns

Sigfrid Lundberg's Stuff 2010-02-21

Bookmark and Share

Syster Lundberg föddes den 27 februari 1913 och hon är min mor. Jag menar att hon är en helt fantastisk kvinna, med ett knivskarpt intellekt. Hon fick aldrig gå mer än sju år i skolan som barn, men i 60-årsåldern tog hon i princip gymnasiekompetens.

I denna serie läser hon dikter och berättar ur minnet eftersom hon är nästan blind. Det är inte helt lätt att få henne att berätta, men gamla psalmer är lättare.

Syster Lundberg, snart 97

I. Här en källa rinner

Sannolikt ur Svensk söndagsskolsångbok för hem, skolor och barngudstjänster

http://storage.sigfrid-lundberg.se/sound/dikten_haer_en_kaella_rinner.mp3 (938 KB)

II. Ny Dag/Fåglarna som bådar gryningen flyger

Dikten Ny Dag är egentligen en sång ur en kantat av Anita Nathorst (text) och Oskar Lindberg (musik), skriven till Fredrika Bremer Förbundets 50-årsfest 1934 och publicerad i förbundets tidsskrift Herta. Mor var med och sjöng den i Husmodersföreningens kör någon gång på 60-talet.

De fåglar, som bådar gryningen,
flyger med lätta slag.
Skall deras mjuka vingar
nås av en klarare morgondag?

Vi har gått vilse i hårda år.
Vågar vi ana en mjukare vår,
räcka varandra händerna
tvärs över haven och länderna?
Vågar vi, mitt i vårt ödes strid,
-- stanna och lyssna och lysa den frid
världen behöver och langtar till
mer än den anar och vet och vill?
Makt -- är den eld, som förtär oss,
Kärlek -- är guden, som bär oss.

http://storage.sigfrid-lundberg.se/sound/dikten_faaglarna_flyger.mp3 (938 KB)

III. Var är den vän som överallt jag söker?

En av Johan Olof Wallin vackraste psalmer. Svenska Psalmboken 481

http://storage.sigfrid-lundberg.se/sound/dikten_hur_skon.mp3 (894 KB)

Home

Subscribe to Stuff from Sigfrid LundbergSubscribe to my stuff

stuff by category || year

NB

My name is Sigfrid Lundberg. The stuff I publish here may, or may not, be of interest for anyone else.

On this site there is material on photography, music, literature and other stuff I enjoy in life. However, most of it is related to my profession as an Internet programmer and software developer within the area of digital libraries. I have been that at the Royal Danish Library, Copenhagen (Denmark) and, before that, Lund university library (Sweden).

The content here does not reflect the views of my employers. They are now all past employers, since I retired 1 May 2023.

Creative Commons License
This entry (Podcast: Mor minns) within Sigfrid Lundberg's Stuff, by Sigfrid Lundberg is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.