"Metadata makes the world going round" - en kurs om metadata och relaterade ämnen

En kurs beställd av Bibliotekstjänst AB, som en menykurs inom utbildningspaketet Ständigt detta nät. Materialet producerades av Sara Kjellberg och Sigfrid Lundberg

Föreläsningsanteckningarna finns även i pdf.