PDF version

nwi logo

NWI -- En nordisk söktjänst för World Wide Web

Ett konsortium av nordiska forskningsbibliotek och nätverksorgan
presenterar Nordiskt Webindex, en nordisk söktjänst utvecklad
i norden för en nordisk publik. I dag finns en experimentell tjänst
offentligt tillgänglig på nätet på URL http://nwi.lub.lu.se


Det kan knappast ha undgått någon som följer med i det offentliga samtalet att ord som Internet och World Wide Web förekommer allt oftare. Internet, det största nätverket, kan närmast beskrivas som ett internationellt nätverk av nationella nät av lokala nät av datorer. World Wide Web är ett hjälpmedel för att på ett enkelt sätt såväl publicera som att ta del av material i elektronisk form. Dokument i denna form är hypertextuella, dvs, länkade till varandra, på ett sätt som gör det möjligt för en författare att direkt hänvisa sina läsare till andra besläktade dokument. Dessa länkar ersätter litteraturlistorna i pappersbunden information.

Att lätt hitta rätt på nätet

Internet i allmänhet och WWW i synnerhet växer nu med en explosionsartad hastighet. WWW är i sig inte ett hjälpmedel för att hitta information i Nätets gigantiska informationsmoras. För detta ändamål har det utvecklats så kallade sökmaskiner, som är tänkta att fungera som hjälpsamma spindlar i nätet. Sökmaskinerna är helt enkelt databaser, som får sin information genom särskilda datorprogram, robotar, som på ett mer eller mindre begåvat sätt automatiskt ''klickar'' sig fram till informationen genom att följa WWW-dokumentens länkar.

Projektets mål är att upprätta
en service som kontinuerligt och
automatiskt letar reda på och
indexerar all WWW-tillgänglig
information i Norden


En helt nordisk söktjänst

Sådan söktjänster erbjuds för närvarande av ett antal stora Nordamerikanska företag, som t ex Digital (Alta Vista), Lycos och America Online (Webcrawler). Vi har nu glädjen att kunna offentliggöra en helt nordisk söktjänst -- Nordiskt Webindex -- utvecklad som ett samarbetsprojekt mellan Danmarks Tekniske Videncenter (Danmarks nationalbibliotek för teknisk litteratur) och Netlab, Lunds universitetsbiblioteks utvecklingsavdelning.

Projektets mål är att upprätta en service som kontinuerligt och automatiskt letar reda på och indexerar all WWW-tillgänglig information i Norden. Det finansieras av NORDINFO, BIBSAM (Sverige), BIBSYS (Norge), Danska Forskningsministeriet, Funet (Finland) och Bibliotekstjänst AB (Sverige). Programvaran är skriven så att databasen kan aktualiseras av robotar baserade i respektive land. Robotarna skall dock hålla kontakt med varandra, genom att tipsa varandra om nya ''heta'' länkar. Söktjänsten kommer att bli fritt tillgänglig via nationella servrar, användargränssnittet blir WWW.

Under några år framöver kommer NWI
att fungera som ett komplement till
de stora databaserna. I framtiden
kommer dock troligen små databaser
att ersätta sökjättarna.


Varför NWI behövs

När vi började planera för Nordiskt Webindex existerade ingen söktjänst som klarade av de nordiska språken, flera stora sökmaskiner gör det fortfarande inte -- t ex Lycos som nyligen slutit avtal med Posten om inrättandet av en nordisk söktjänst. Idag är inte NWI ensam om att klara av de nordiska språkens särskilda bokstäver, så gör till exempel Alta Vista från Digital. Fördelarna med att skapa ett Nordiskt WebIndex är:

Korrekt hantering och sökbarhet av våra nordiska nationella tecken. Vårt mål på sikt är också en korrekt hantering av sammansatta ord i samtliga nordiska språk.

Det flesta andra söktjänster är nu uppköpta av kommersiella företag (som MicroSoft, America Online m fl). Nordiskt Webindex är tänkt att bli en del av den offentliga nordiska servicen på nätverks- och informationsområdet, och skall vara en elektronisk motsvarighet till ländernas nationalbibliografier.

Man får en enhetlig möjlighet att söka bland all nordisk information.

Internets tillväxt kommer göra de stora globala tjänsterna ohanterliga. Var skall du söka upp den lokala pizzerian när det är dags för lunch?

Under några år framöver kommer NWI att fungera som ett komplement till de stora databaserna. I framtiden kommer dock troligen små databaser att ersätta sökjättarna. Vinnarna blir små samarbetande enheter, med förmågan att låta frågor ''vandra'', för att de skall kunna söka sina svar från jordens alla hörn. Sökjättarna, som vi känner dem, kommer, likt dinosourierna, dö ut. I stället kommer det att växa fram nätverk av mindre enheter, liknande NWI.

Vinnarna blir små samarbetande enheter,
med förmågan att låta frågor ''vandra'',
för att de skall kunna söka sina svar
från jordens alla hörn.


Till kännedomen om den Nordiska webben

Vi beräknar att svensk WWW omfattar nästan 600000 dokument (se faktarutan). Webdokumentens genomsnittliga (illustrationer oräknade) storlek ligger kring 8 kilobyte, vilket innebär att det finns ungefär 5 miljoner A4-sidor ren textinformation tillgänglig på det svenska nätet. Denna informationsmängd, har vuxit till sin nuvarande storlek på bara några få år. Allt svenskt tryck material arkiveras i dag av Kungliga Biblioteket och hos oss vid Lunds universitetsbibliotek, enligt beslut i Sveriges riksdag (övriga stora forskningsbibliotek tar emot pliktleveranser, men har ingen lagstadgad skyldighet att arkivera). Kungliga biblioteket och Lunds universitetsbibliotek diskuterar nu möjligheterna att för eftervärlden på olika vis kunna dokumentera den pågående tumultartade omdaningen av samhällets mediestruktur. NWI-databasen kommer i detta sammanhang att vara en ovärderlig tillgång

ANDERS ARDÖ
(anders.ardo@ub2.lu.se) 046-222 44 56

SIGFRID LUNDBERG
(siglun@munin.ub2.lu.se) 046-222 36 83