Sigfrid
Lundberg´s
Stuff

Blomgrens noter och mina

Sigfrid Lundberg's Stuff 2010-03-14

Bookmark and Share

Detta är slutrapporten för ett misslyckat projekt från 2003.

Tankarna på projektet grundlades när jag (några år tidigare och av misstag) införlivade CDn Dance Minuets 1731-1801 av Anders Rosén och Ulf Störling i mina samlingar. I det lilla informativa häftet skriver Anders: En polska låter aldrig vackrare än som avslutning till en menuett då kontrasten framhäver egenarten i båda danserna. Detta slog an en sträng i mitt sinne. Jag skulle lära mig att spela menuett! Varje menuett skulle skulle jag avsluta med en passande polska. Eftersom jag kanske är mer tidig-musik-nörd än spelman borde detta passa mig bra. Ty, som Anders Rosén skriver, under en tid vid mitten av 1700-talet ingick t.o.m. danserna och melodierna en symbios, så att det ibland var svårt avgöra var den ena slutar och den andra tar vid.

Menuett efter Johan Eric Blomgren
Menuett efter Johan Eric Blomgren

Menuett från Blomgrens arkiv vid Sveriges Visarkiv

Den största enskilda bidragsgivaren till låtarna i häftet var Johan Eric Blomgren, född 1757. För att sätta in Blomgren i musikhistoriens kronologi kan det kanske vara intressant att notera att Johan Eric föddes bara sju år efter J.S. Bachs död, och därmed var han också ett år yngre än Wolfgang Amadeus Mozart. Förmodligen hade man på den skånska landsbygden knappt hunnit märka att barocken var på väg att ge vika för klassicismen. Blomgren, som är välkänd för de som intresserar sig för gammal skånsk musik, var verksam som organist och fiolspelman i Hässlunda. I samlingarna efter Blomgren finns en avskrift av Wolfgangs pappas lärobok i violinspel.

Jag började alltså sommaren med en CD, ett nothäfte jag likaledes förvärvat från skivbolaget Hurv och Skånedelen av svenska låtar. Den sistnämnda eftersom Roséns och Störlings CD och nothäfte bara innehöll menuetter, polskorna fick jag plocka från annat håll. Men juli månad gick all världens väg utan att jag lärde mig en enda av Blogrens menuetter. Det tog emot, och jag ville gärna para ihop stycken innan jag tog itu med själva instuderingen.

Under semestern gjorde familjen och jag själv en tur till Stockholm, och jag beslöt mig för att sätta mig en dag på Svenskt Visarkiv för att se om Blomgren själv kunde ge mig en ledtråd. Tanken var att man kanske kunde hitta kommentarer eller någon sorts struktur i nothäftena som belyste frågan om hur Johan Eric Blomgren valde att spela sina låtar.

Hur organiserar en spelman sina noter?

Min egen notsamling är i en förfärlig röra. Det jag spelar mest är svensk folkmusik, men även en del danser från renässansen och barocken.

I mina hyllor har några jag några pärmar och mappar med fotostatkopior med noter, vilka kommer från olika tider i mitt liv. En mapp från sjuttiotalet med progg. En tjock pärm från åttiotalet finns massor av visor och slagdängor efter titel; i den är all folkmusik samlad under F.

Mot slutet av åttiotalet kom våra barn... och då kom det inte fler kopior. På hyllan står det i stället några böcker med barnvisor.

Noterna jag samlat under de senaste femton åren ligger lösa i högar och mappar. De är ordnade i enlighet med ett intrikat system som uppkommer efter efter hur ofta jag spelar dem. Jag plockar ut den sökta låten ur högarna -- om jag nu hittar den -- och lägger tillbaka den överst.

Jag har frågat runt bland vänner:

Jag spelar inte så mycket efter noter, sa en duktig spelman jag känner.

Efter viss övertalning medgav han, motvilligt, att han faktiskt hade en notsamling. Han hade en del dalalåtar från en kurs han gått i Malung. De låg för sig. De skånska låtar för sig. Inom varje ursprungskategori låg de sorterade efter dans.

Åter till Blomgren. Hur organiserade Johan Eric sin samling? Visarkivet har en mapp med häften efter honom och hans söner och andra släktingar. De äldsta är efter honom själv, men i några ser man byten av handstil. Den äldsta är ett relativt tunt häfte med beteckningen Ma13a. Omslaget förkunnar:

Note-Bok Till Violin
J.E. Blomgren Näslunda 1781

med en vacker, jämn och sirlig piktur. Han hade inte någon kartong, utan lade samman flera lite tjockare ark papper som han sydde ihop runt kanterna med ett ganska kraftigt snöre. Häftet innehåller nio låtar, varav sju menuetter. I början och slutet hade han skrivit ner polonesser. Det här häftet sticker ut genom ett större format än de övriga. Låtarna är bara skrivna på en sida. Pappret är tunt och hade han skrivit på båda sidorna hade bläcket trängt genom, och låtarna blivit svårlästa.

Johan Eric linjerade förmodligen sina notblad själv. Hur han gjorde kan jag bara gissa. Alla notlinjer är perfekt parallella, och om han darrade med handen märks det på alla fem notstrecken. Han måste haft ett pennskaft för fem spetsar och dragit alla linjerna på en gång. En penna som inte är så olik en gaffel, alltså.

Notarken är vikta på mitten och fastsydda i ryggen på den handgjorda pärmen. Han måste alltså ha linjerat halva arket på framsidan, och på vänt på det och linjerat andra halvan på andra sidan. I det färdiga häftet skev han bara på högersidorna. Allting tyder på att det var ett häfte som han ville visa upp med glädje, inte någon anteckningsbok han spontant skrev i när han lärt sig något nytt.

Johan Eric hade sådan nothäften också. Ett av dem liknade mina pärmar och mappar från sjuttio- och åttiotalen. Det innehöll allmänt och blandat: God save the King och åtskilliga andra stycken stycken okända för mig. Låtarnas namn är på engelska, tyska och franska. Kanske är det slagdängor från 1700-talets sista årtionden. En låt med titeln Tune requiring double tounge antyder att han kopierat ur en lärobok för träblåsare.

Jag har en massa fotokopier av låtar jag aldrig lärde mig. Det kostar så lite att kopiera, men det tar betydligt mera tid att skriva. Bläck och papper kostar, och man måste linjera arken själv. Jag tror inte Johan Eric skrev av låtar som han inte trodde att han ville spela. Å tror jag att han hade mer tålamod än jag.

Home

Subscribe to Stuff from Sigfrid LundbergSubscribe to my stuff

stuff by category || year

NB

My name is Sigfrid Lundberg. The stuff I publish here may, or may not, be of interest for anyone else.

On this site there is material on photography, music, literature and other stuff I enjoy in life. However, most of it is related to my profession as an Internet programmer and software developer within the area of digital libraries. I have been that at the Royal Danish Library, Copenhagen (Denmark) and, before that, Lund university library (Sweden).

The content here does not reflect the views of my employers. They are now all past employers, since I retired 1 May 2023.

Creative Commons License
This entry (Blomgrens noter och mina) within Sigfrid Lundberg's Stuff, by Sigfrid Lundberg is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.