Ett brev | drama, vers | projekt

TEI exempel: Skådespel på vers

<sp>
 <speaker>CONSTANCE</speaker>
 <stage>(uden at see Zierlich.)</stage>
 <stage>Ny Melodie.</stage>
 <l>O flye for Amors Snare,</l>
 <l>Betragt ei Gudens Glands!</l>
 <l>Hver Straale bringer Fare,</l>
 <l>Forvirrer strax din Sands.</l>
 <l>O vogt dig, vogt dig, Pige,</l>
 <l>Vær for hans Straaler blind,</l>
 <l>Thi gjennem Øiet snige</l>
 <l>De sig i Hjertet ind.</l>
 <l>O flye for Amors Snare,</l>
 <l>Hør ei hans Smiger-Ord!</l>
 <l>Hvert af dem bringer Fare,</l>
 <l>Hvis deres Lyd du troer.</l>
 <l>O vogt dig, vogt dig, Pige,</l>
 <l>For dem dit Øre luk,</l>
 <l>Thi gjennem Øret snige</l>
 <l>Sig Løfte, Bøn og Suk.</l>
</sp>
<sp>
 <speaker>ZIERLICH</speaker>
 <stage>(nærmende sig.)</stage> 
 <p>Paa den Maade, min smukke Jomfrue, maatte
 man jo ønske, man var baade blind og døv.</p></sp>
<sp>
 <speaker>CONSTANCE</speaker>
 <p>Min Gud! De her?</p>
</sp>