om adl | ett brev | drama, vers

TEI exempel: Ett brev

<body>
 <opener>
  <address>Till
   <name
     reg="Strindberg, Kerstin"
     type="person">Kerstin Strindberg</name>
  </address>
  <dateline>
   <name type="place">Lund</name>,
   <date value="1897-03-29">29 Mars 1897</date>
  </dateline>
  <salute>Kära stackars Lilltösen,</salute>
 </opener>
 <p>Du har varit sjuk, har haft det svårt och jag
  trodde du var ond. Förlåt! Men jag anade det,
  kände det. Den natten du sjuknade drömde jag,
  att jag såg dig falla ned från en trädtopp,
  du föll från gren till gren; men när jag full
  av ängslan kom springande, satt du helt lugnt på
  nedersta grenen. Alltså tur i sista ögonblicket.</p>
 <p>Vad säger
  <name type="person"
   reg="Uhl, Frida">Frida</name>-mamma om din sjukdom?
 </p>
 <p><name type="person"
   reg="Uhl, Marie">Mormor</name> har rätt:
  livet förgår och det bästa få vi
  ej njuta. Vi leva var och en i sin ödemark,
  främmande för varandra, åtskils, ansatta av
  samvetsagg. Så kan våra öden länkas.</p>
 <p>Här händer ingenting. Har tråkigt,
  då jag icke kan arbeta; väntar bara på
  ett slut, vilket som helst, i eländet.</p>
 <p>Våren har gått sin väg, luften är svart
  som i november; regn som i oktober.
  Kallt som i december.</p>
 <closer>
  <salute>Lev väl!</salute>
  <signed>Pappa
   <name type="person"
	reg="Strindberg, August">August</name>.
  </signed>
 </closer>
<body>