Digitala biblioteket

Sigfrid Lundberg Biblioteksdirektionen, Lunds universitet

Revision:$Revision$, Date:$Date$, Editor:$Author$

Föreläsningsanteckningar

Föreläsningsanteckningar till föreläsning 8 mars 2005 13.00-15.00 om Digitala Bibliotek inom kursen Kunskapsförmedling vid BIVIL.

Table of contents

Bibliotek

Ett bibliotek är en organisation som

informationsobjekt; den nyttighet som biblioteket tillgängliggör brukar kallas för en samling. Innehållet i samlingen, informationsobjekten, kännetecknas typiskt av att de

Snart sagt varje bibliotek i världen är organiserat utifrån antagandet att informationsobjekt har dessa egenskaper, samt att det existerar en efterfrågan efter dessa objekt.

Biblioteksanvändare

Biblioteksanvändare är personer som har behov av informationsobjekt ur ett eller flera biblioteks samlingar.

Finansiär

är den som bekostar ett biblioteks aktiviteter.

Internet

Historisk återblick

Hobbes' Internet Timeline

Vanliga frågor om Internet

RFC

The Requests for Comments (RFC) document series is a set of technical and organizational notes about the Internet (originally the ARPANET), beginning in 1969. Memos in the RFC series discuss many aspects of computer networking, including protocols, procedures, programs, and concepts, as well as meeting notes, opinions, and sometimes humor. (RFC Editor)

Digitala bibliotek

Ett digititalt bibliotek bygger på biblioteket som koncept för att via Internetprotokoll leverera digitalt innehåll

Internetprotokoll: WAIS, gopher, http...

För sökning och leverans av informationsobjekt

Digitalt innehåll: html, xml, pdf, gif, jpg...

Lika dyrt att producera som annat. Upplagan är obegränsad och materialet är varken dyrt att lagra eller särskilt svårt att hitta.

Intervju med Brewster Kahle

Vem äger innehållet på Nätet?

Det varierar. Copyright gäller på Internet som överallt annars. Problem:

Från scriptorium...

... till det digitala biblioteket

... tillbaka till scriptorium

Från dark age till dark age?