[ TOC || findingaids || webbsajt || metodologier || NAD || LIBRIS || framtiden ]

Webbplats och sökmaskin

  1. ediffah.org
  2. Ett mycket enkelt system, dock "extensible" Scriptorium
  3. Kanske för enkelt?