Ediffahmöte 28/4 2005

ediffah.org

  1. Arkivbeskrivningar
  2. Ett gränssnitt för sökning och navigering
  3. Tester av metodologier för katalogisering/förteckning av arkiv
  4. Etablering av kommunikationsväger till NAD
  5. Etablering av kommunikationsvägar till LIBRIS
  6. Plan för framtida drift och utveckling