Sigfrid
Lundberg´s
Stuff

2004

Sigfrid Lundberg's Stuff

Digitalisering i Lund
En presentation om digitalisering och digitalt bevarande i Lund. Jag tror att jag höll den vid ett stort möte på Kungl. Biblioteket i Stockholm.
Digital preservation, Digitization, 2004

Ediffah – En digital infrastruktur för forskningsbibliotekens arkiv- och handskriftssamlingar
Projektet syftar till att göra det möjligt att att skapa skapa allmänt tillgängliga kataloger och arkivbeskrivningar över bibliotekens handskriftssamlingar och personarkiv. Systemet skall vara enkelt, och innehålla ett arbetsflöde sådant att posterna som genereras också med automatik kan återfinnas i Nationella arkivdatabasen NAD, vårt gemensamma bibliotekssystem LIBRIS, såväl som i lokala databaser.
Archival description, Metadata, XML processing, 2004

Metadata makes the world going round - en orientering om användning av Metadata och XML
Sara Kjellberg och jag höll ett antal kurser om metadata o. XML. detta är vår presentation. Vi höll det inom ramen för BTJs kursutbud.
XML processing, Metadata, 2004

Vad en bra samling av digital text bör kunna
En diskussion av vilka funktioner ett bra textarkiv bör, och vad digitalisering bör innebära.
Digital libraries, Metadata, Digital collections, 2004

Vad händer med biblioteket när dess samlingar finns överallt och ingen särskild stans?
Biblioteken existerar för att det finns användare som är beredda att betala för deras tjänster. Visserligen betalar man i regel via skattesedeln och inte med sitt betalkortet, men principen är densamma. Under vilka förutsättningar är användarna, eller deras valda representanter, redo att betala för bibliotekens tjänster? Går det att finansiera lokalt bibliotek när biblioteksresurserna finns överallt och ingen särskild stans? Vilken kommun eller vilket universitet kan finansiera ett bibliotek som bara har en katalog, men inga samlingar? Och när allt kommer omkring, vem vill ha samlingar och varför? De är ju dyra och tar plats.
The Library, Digital libraries, Internet, 2004

Vilken arkitektur ger ett nav i ett nätverk? Om KB-utredningen
En recension av KB-utredningen, SOU 2003:129
The Library, Reviews, 2004

Zornmedaljens baksida
En diskussion av Zornmärket och riksspelmannainstitutionen och dess roll i svensk folkmusik
Music, language & literature, 2004

Home

Subscribe to Stuff from Sigfrid LundbergSubscribe to more Stuff

stuff by category || year

NB

My name is Sigfrid Lundberg. The stuff I publish here may, or may not, be of interest for anyone else.

On this site there is material on photography, music, literature and other stuff I enjoy in life. However, most of it is related to my profession as an Internet programmer and software developer within the area of digital libraries. I have been that at the Royal Danish Library, Copenhagen (Denmark) and, before that, Lund university library (Sweden).

The content here does not reflect the views of my employers. They are now all past employers, since I retired 1 May 2023.