Svensk WWW och NWI-databasen i siffror

Vi beräknar att den svensk WWW omfattar nästan 600 000 dokument. I skrivande stund (den 9 maj 1996) innehåller vår svenska databas 427 901 ''länkar'', av vilka 268 170 är indexerade, dvs vi vet vad nästan hälften av alla WWW-sidor i Sverige handlar om och känner till nästan tre fjärdedelar av dem. Antalet kända servrar är 4 387. NWIs robot arbetar för närvarande kontinuerligt med att kartlägga svensk WWW, för att hinna bli färdig innan den färdiga tjänsten skall presenteras senare i sommar. Roboten kopierar dokument över nätverket, läser igenom dem och söker upp och sparar nyckelinformation i texten. Programmet klarar i dag av att hantera ungefär 15 000 dokument per dygn. Siffran är dock normalt lägre på grund av väntetider på nätet, maskinbelasting och dylikt.